Kéri Katalin: Női élet, leánynevelés az újkorban : válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 2015. 239 p. ; 20 cm

 

Elérhető készlet: 37 db

Kéri Katalin: Női élet, leánynevelés az újkorban : válogatott tanulmányok.

Gondolat, Budapest, 2015. 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-609-9 — OSZK katalógus

Az írásokat megalapozó kutatások során az eszmetörténet, a vallás-, a művészet-, a sajtó-, az irodalom-, az orvoslás-, a politika-, a könyvtár- és a gazdaságtörténet, az antropológia, illetve a demográfia és a statisztika területéről is merítettünk a téma kifejtését segítő, a leánynevelés és női művelődés egy-egy szűkebb területének megértését lehetővé tevő adatokat.

A források összegyűjtése során lényeges szempont volt a mikrotörténelem, a személyesen megélt múlt emlékeinek a kutatása is. Így került az egyes tanulmányokba számos olyan, nyomtatott vagy kéziratos magánlevelekből, naplókból, memoárokból, önéletrajzi ihletésű irodalmi alkotásokból, útirajzokból vett részlet, amelyek kiegészítik, életszerűbbé teszik, egyes esetekben más megvilágításba helyezik az oktatáspolitikai és eszmetörténeti források lányneveléssel és női művelődéssel, női élettel kapcsolatos tartalmát.

A könyv ára: 1790 Ft + postaköltség


Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel : nők a dualizmus kori Magyarországon (1867-1914) Pro Pannónia, Pécs, 2008. Keménytáblás, 222 p. : ill. ; 24 cm

 

Elérhető készlet: 24 db

Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel :
nők a dualizmus kori Magyarországon (1867-1914)

Pro Pannónia, Pécs, 2008.
B/5, keménytáblás, cérnafűzött, 222 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9893-09-2 — OSZK katalógus

A nőtörténelem létrehozását elsősorban az a tény inspirálta, hogy a nők hiába teszik ki az emberiség felét, a hagyományos történetírásban sokkal kisebb figyelmet kaptak. A kötet szerzője a dualizmuskori Magyarország esetében szeretne változtatni ezen a helyzeten. Az 1867. és 1914. közötti időszakban a női emancipálódás szempontjából fontos változások történtek Magyarországon. Ekkor kapott nagyobb lendületet a jogkiterjesztés folyamata, noha a nők csak később kapnak választójogot az országban. Fontos változásokat okozott azonban a középfokú nőoktatás intézményesülése és az egyetemek megnyitása a nők előtt. De a nők nem csak az oktatásban jelennek meg, hanem a gazdasági fejlődés következtében a munkaerőpiacon is egyre jelentősebb szerepet töltenek be.

Mindezen változások következtében átalakult a nők mindennapi élete, amit a szerző a társadalom különböző területein (gyermeknevelés, házi munka, sport, szabadidő, divat) követ nyomon. A tanulmány forrásbázisát a korabeli Magyarországon jelenlévő nyomtatott kiadványok (könyvek és sajtótermékek) szöveges és képi anyaga alkotta, ennek következtében jobbára csak az elvek és eszmék, és nem annyira a tényleges társadalmi gyakorlat elemzésére nyílik alkalom. A felhasznált forrásokkal magyarázható az is, hogy az írásban felülreprezentált a női társadalom polgári, felső-középosztálybeli rétege (amit jól kifejez a kötet címe is). A Pécsi Egyetem oktatójának munkája szakszerű összefoglalása a korszak női társadalomtörténetének. A tematikus irodalomjegyzékkel záruló kiadvány haszonnal forgatható a felsőfokú oktatásban, és a széles olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat.

A könyv ára: 2990 Ft + postaköltség


Kéri Katalin: Decemberi csillagok. Kódex Ny., Pécs, 2007

 

Elérhető készlet: 30 db

Kéri Katalin: Decemberi csillagok

Kódex Ny., Pécs, 2007, 128, [2] p. : ill.; 18 cm.
ISBN 978-963-871-604-0 — OSZK katalógus

Ez a decemberi hétfő is úgy kezdődik, mint a többi. A 14 éves Juli iskolába indul, de balszerencséjére az otthoni nyuszifüles papucsban. Ráadásul az első órán matek dolgozatot ír. Utána pedig egy unalmas történelem órán arról ábrándozik, hogy az iskola helyett bárcsak a régi Párizsban találná magát. És csodák csodája, álma az időutazásról teljesül…

A kisregény egy 21. századi vagány kamaszlány 1895-ös párizsi kalandjairól szól. Négy felemelő, mulatságos és romantikus nap történetéről, melyek során Juli nem csak a múltat ismeri meg jobban, hanem önmagát és a szerelmet is.

A könyv ára: 690 Ft + postaköltség
E-könyvként ingyenesen letölthető: .epub
A könyv hangoskönyvként is meghallgatható: .mp3


Kéri Katalin: A csend útja. Kódex Ny., Pécs, 2004

 

Elérhető készlet: 45 db

Kéri Katalin: A csend útja

Kódex Ny., Pécs, 2004, 185, [2] p. : ill.; 18 cm.
ISBN 963-864-807-4 — OSZK katalógus

A szerelem szépségesebb a legszebb álomnál, és hatalmasabb, mint bármely érzés a világon. Amikor elindul felénk, lábujjhegyen közeledik a csend útjain. Aztán ha odaér a szívünkhöz, minden muzsikálni kezd, végtelenné tágul az ég. Emelkedünk és süllyedünk, megszólal igazi, legbensőbb lényünk, és kitárulnak énünk titkos kapui.

Kéri Katalin novellái a szerelem csodálatos erejéről szólnak, melynek ragyogásán nem foghat sem az elválás, sem a halál. Könnyesen szép történeteket fon egybe a kötet, melyek helyszíne a napsütötte Andalúzia, mediterrán városok és tengerpartok. A régmúlt időket is felidéző, színekkel és illatokkal teli írások végzetes és felejthetetlen találkozásokról szólnak, szereplőik pedig az örök Férfi és Nő.

A könyv ára: 890 Ft + postaköltség
E-könyvként ingyenesen letölthető: .epub


 

Reklámok